Autor: Eudald Vicens

De persona a persona

De persona a persona

Amour Teatre Municipal de Girona, 22 de febrer de 2019 La paraula persona, prové del llatí persona que feia referència a la màscara o careta d’actor, que correspon al grec prósopon. Amb el temps, per simple contacte o metonímia, la persona va passar a convertir-se en tot el personatge i finalment aquest terme va sortir del …

Read More De persona a persona