No es país para negras

informació obraAutoria:
Silvia Albert Sopale, Carolina Torres Topaga, Laura Freijo Justo
Assesoria de moviment:
Chechu Garcia
Escenografia:
No somos Woopi Goldberg
So:
Silvia M.Aranda
Il·luminació:
Alberto Barberá
Vestuari:
Eugenia Gusmerini
Sinopsi:

Sant Sebastià 1976, neix Silvia Albert Sopale una nena negra en una família de negrxs a un país de blancxs. Al costat d’ella viurem 40 anys i veurem com les cançons populars i anuncis televisius van marcar a una generació.
Representant diversos personatges i servint-se del llenguatge físic ens mostrarà humorísticament diferents punts de vista sobre: el racisme, la sexualitat de la dona negra i la identitat.
Viatjarem a l’Àfrica on l’espectador descobrirà que tot i ser la terra mare aquest tampoc és el seu lloc.
Es servirà dels seus records i dels de tota una comunitat per explicar part de la història no explicada fins al moment, la història de les dones negres Espanyoles.

“No es país per negras” és una comèdia dramàtica, que et congela el somriure

Crítica: No es país para negras

04/07/2022

Antiracisme als terrats

per Héctor Naranjo-Gàmez

No es país para negras
Terrats en Cultura, 15 de juny de 2022

Hector Naranjo-Gámez
@hector_naranjo_gamez