Nunc Stans

informació obraSinopsi:

Nunc Stans és un espectacle de dansa-teatre de la cia Uku Pacha estrenat al 2022 al Teatre el Canal de Salt. Concebut i interpretat per Ariadna Grau i Mercè Català, compta amb la direcció de Ferran Gordillo. Es podrà gaudir a La Badabadoc en la recta final del mes d’abril, del 20 d’abril i fins el primer dia de maig.

La coreografia ens parla de la desintegració de la identitat pròpia d’una dona: l’espectador serà conduït a presenciar la desmaterialització d’una consciencia on, a través d’un imaginari imbuït de lògiques oníriques, no és possible distingir-se entre deliri i objectivitat. «Nunc stans» significa un ara que s’exté en un etern present. Un temps circular, regressiu al jo.

Crítica: Nunc Stans

19/05/2023

Res. Ser. .reS .seR

per Carla Coll Serrano

Nunc Stans

La Badabadoc, 1 de maig de 2023

Nunc stans és una expressió llatina que significa etern present. 

Un concepte que fuig de les lògiques temporals per extendre l’ara fins a l’extenuació.

araaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

No hi ha passat ni futur, només un present inmortal.

Tot ja ha passat, alhora res ha succeït.

Nunc stans també és una peça de la companyia Uku Pacha.

En aquesta Nunc stans hi trobem un(s) personatge(s).

Cos(sos) que es diverteix(en) jugant entre les cortines de l’espai i del temps.

De la dansa i el teatre.

Cos(sos) i veu(s) que es dilaten.

Que s’estiren i s’arronsen en una realitat(?) fragmentada.

Somni, ficció, recreació, imatge, realitat. Conviuen tots en un escenari oníric i preciós.

Somni o malson?

Una consciència s’esmicola en mil bocins i es planta a escena.

Dels bocins, com llavors, en neixen mil imatges suggerents.

Enmig de la negror, una llum. Enmig de la ceguesa, una visió.

En aquesta Nunc stans hi trobem un(s) personatge(s).

Dues(?) interpretacions eternes i fugaces, tragicòmiques, versàtils.

De potència immesurable.

Dues(?) entitats en una(?).

De mil boques en surten paraules.

Neix també la poesia.

Per sempre en busca de la resposta: qui és jo?

No hi ha resposta.

No hi ha resposta.

No hi ha res.

Res. Ser.

Ser, i res més.

.sèm ser i, reS

.reS .seR

.ser ah ih oN

.atsopser ah ih oN

.atsopser ah ih oN

?oj sè iuq :atsopser al ed acsub ne erpmes reP

.aiseop al èbmat xieN

.seluarap netrus ne seuqob lim eD

.(?)anu ne statitne (?)sueD

.elbarusemmi aicnétop eD

.slitásrev ,seuqimócigart ,secaguf i senrete snoicaterpretni (?)deuD

.(s)egtanosrep (s)nu mebort ih snats cnuN atseuqa nE

.òisiv anu ,aseugec al ed gimnE .mull anu, rorgen al ed gimnE

.stnereggus segtami lim nexien ne ,srovall moc ,snicob sleD

.anecse a atnalp se i snicob lim ne alocimse’s aicnéicsnoc anU

?noslam o inmoS

.sòicerp i cirìno iranecse nu ne stot neuivnoC .tatolaer ,egtami ,òicaercer ,òiccif ,inmoS

.adatnemgarf (?)tatilaer anu ne nesnorra’s i neritse’s euQ

.netalid se euq (s)uev i (sos)soC

.ertaet le i asnad al eD

.spmet led I iapse’l ed senitroc sel ertne tnaguj (ne)xietrevid se euq (sos)soC

.(s)egtanosrep (s)nu mebort ih snats cnuN atseuqa nE

.ahcaP ukU aiynapmoc al ed açep anu sè èbmat snats cnuN

.tïeccus ah ser arohla ,tassap ah aj toT

.latromni tneserp nu sèmon ,rutuf in tassap ah ih oN

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaara

.òicaunetxe’l a snif ara’l erdnetxe rep slaropmet seuqigól sel ed giuf euq etpecnoc nU

.tneserp nrete acifingis euq anitall òisserpxe anu sè snats cnuN


3202 ed giam ed 1 ,codabadaB aL

snatS ncuN